Bringwell AB

Tack AI Solutions för ett utmärkt och väl genomfört arbete vid planering och uppbyggnad av vårt datanätArbetet gick smidigt och snabbt .”

David Rönnberg , Vd Bringwell AB


Svenska kyrkan i uppsala

"AI Solutions har jobbat med underhåll och administration av samfällighetens datorer och nätverk. Arbetet har utförts noggrant och med stor yrkesskicklighet."

Lars Roth, IT Chef Svenska kyrkan i Uppsala.


Support

Support & Drift anser vi vara en av de viktigaste funktionerna för att en organisation skall kunna arbeta effektivt och fullt ut dra nytta av IT-systemen.

AI Solutions erbjuder tjänsten ”support/drift” för PC, Mac och Windows Server till kunder som inte har behov av fast anställ personal inom området men väl är ibehov av dessa tjänster.